Trebuie să recunoaștem deschis că pacea nu există nici înăuntrul ființelor umane, nici în afara lor. Atât cei saraci cât și cei bogați sunt la fel de nefericiți. Peste tot, oamenii caută o ieșire fără să o găsească. Adevărata soluție nu se găsește în afara ființelor umane, ci se află în interiorul acestora.

Vindecarea autentică și de durată a maladiilor prezentului se poate obține numai prin transformarea interioară și colectivă a oamenilor. Acest lucru nu mai constituie o imposibilitate. De fapt, el s-a și petrecut. Există mai multe mii de persoane care au atins deja această stare. Realitatea transformării interioare, în proporție de masă, a ființelor omenești prin intermediul Realizării Sinelui constituie descoperirea cea mai revoluționară a epocii actuale.

Cunoașterea pură a Divinului, care se manifestă în mod direct prin Realizarea Sinelui, va duce treptat, la crearea unei noi rase de oameni. Acum, această cunoaștere nu mai este rezervată câtorva privilegiați, așa cum se întâmpla în trecut, ci este disponibilă tuturor.

Astfel, ultimul salt în evoluția noastră se va realiza în proporție de masă. Întreaga specie umană va putea fi reînnoită și transformată. Legile morale, dreptatea, vor fi din nou universal respectate, iar ființele umane vor conviețui în pace, în armonie cu ele însele, cu ceilalți și cu întreaga natură.